Over de talentgroep

Over de talentgroep

Talentengroep Centraal

Organisatie

In de zomer van 2016 is Talentengroep Centraal gestart. Talentengroep Centraal is een regionaal samenwerkingsverband van de volgende  verenigingen:

 • DKIJV
 • SV Lansingerland
 • IJV Pijnacker
 • SV Rotterdam
 • YV Zoetermeer
 • Vlaardingen

Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van iedere schaatsvereniging waarbij de organisatorische aspecten besproken worden. Iedere vereniging levert minimaal 1 trainer die trainingen verzorgt. Dit kan zijn in de winter of in de zomer. Eén trainer coördineert het totale trainingsprogramma van Talentengroep Centraal. De trainingen die binnen de vereniging gevolgd worden, worden afgestemd op dit trainingsprogramma.

Doelen Talentengroep Centraal

 • Talenten zodanige trainingsmogelijkheden bieden dat doorstroming naar de Opleidingsploeg RTC mogelijk wordt;
 • Talentvolle rijders van de deelnemende verenigingen een trainingsgroep bieden van gelijk niveau, leeftijd en ambitie;
 • Stimuleren van het beoefenen van meerdere disciplines (langebaan, inline, shorttrack)
 • Talenten behouden voor de schaatssport door een plezierige en stimulerende trainingsomgeving. Dit geldt ook voor rijders die (tijdelijk) het RTC hebben moeten verlaten.

Voor wie?

 • Rijders die voldoen aan de criteria worden actief benaderd door hun eigen vereniging om mee te doen met de centrale trainingen van Talentengroep Centraal
 • Leeftijdscategorieën: Pupillen A tot en met neo-senioren

Rijders die net niet voldoen aan de criteria maar naar het oordeel van de trainer wel voldoende potentie hebben, kunnen ook uitgenodigd worden.

Daarnaast kunnen rijders van de deelnemende verenigingen van Talentengroep Centraal die, om welke reden dan ook, niet meer met de Opleidingsploeg RTC of het RTC meer kunnen of mogen trainen, de centrale trainingen van Talentengroep Centraal volgen.

Wanneer wordt getraind?

Winter

Er is minimaal één centrale training op het ijs. Deze training volgen de talenten naast de trainingen bij hun eigen vereniging. Voor rijders die voldoen aan de YF-norm zijn er 2 centrale ijstrainingen.  De centrale trainingen in de winter zijn vrijdag 1 en het YF uur op donderdag 1.

Zomer (vanaf half mei tot en met september)

2 centrale trainingen

 • Donderdagavond droogtraining; afwisselend bij verschillende verenigingen
 • Maandagavond Skeelertraining;
 • Alleen in september: shorttrack.

Jaarplan

Eén trainer van de Talentengroep coördineert het jaarplan, waarbij de trainingen voor de Talentengroep Centraal in hoofdlijnen worden uitschreven in overleg met de hoofdtrainers van de diverse verenigingen. Het jaarplan is leidend voor de trainingen die de talenten volgen bij de eigen verenigingen (periodisering, soort training).

 Trainers

De trainers bij Talentgroep Centraal moeten minimaal bevoegd zijn voor niveau ST3.