Selectiecriteria

Selectiecriteria

Tijden

Meer informatie over de limieten die we hanteren voor het seizoen 2020-2021 volgt.

Trainingen en wedstrijden

Van de leden van de talengroep verwachten we dat ze deelnemen aan gemeenschappelijke trainingen en trainingen bij de vereniging. Minimaal 3 keer trainingen per week is het uitgangspunt. Daarnaast neem je minimaal deel aan de baancompetitie op de Uithof.

Gedragscode

Daarnaast hanteren we  een gedragsprotocol waarin omschreven staat wat we van rijders verwachten die deelnemen aan de talentgroep. Op hoofdlijnen gaat het om:

  • De talentgroep werkt met een jaarprogramma, afgestemd op de belangrijkste wedstrijden. Voor elke week maken we een trainingsschema, dit krijg je ruim op tijd toegestuurd. Dit is leidend, je houd je zo goed mogelijk aan dit schema. Je doet niet meer en je doet niet minder. Wil je hier van afwijken, denk je dat het teveel is of te weinig, dan bespreek je dat met de trainer.
  • De talentgroep traint doelgericht. Samen met de trainer bepaal jij jouw doelen voor het seizoen. Ook elke training heeft een doel en jij hebt je eigen individuele doelen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek. We gaan er van uit dat je deze doelen kent en hier tijdens de training aan werkt, ook als dat niet door de trainer tegen je gezegd wordt.
  • Schaatsers gaan goed voorbereid naar trainingen en wedstrijden. Het materiaal is in orde, je hebt je verdiept in het trainingsschema of wedstrijdprogramma en je bent ruim op tijd.
  • Als lid van de talentgroep ben je een voorbeeld voor andere schaatsers. Je traint in clubkleding en gedraagt je netjes en sportief, naar de andere leden van de talentgroep en naar andere schaatsers.
  • Zowel trainers als schaatsers houden zich aan gemaakte afspraken. Aan het begin van het seizoen spreken we af hoe we communiceren (mail, whatsapp etc.). Als je verhinderd bent, ziek, school, of te laat komt bij een training of wedstrijd dan geef je dat op tijd door. We houden niet van verrassingen, als jouw plannen veranderen, bespreek je dit zo snel mogelijk met de trainers.
  • Als je vindt dat het niet lekker loopt binnen de talentgroep, blijf daar dan niet mee rondlopen. Bespreek dit met je trainers. Kom je er niet uit, ga dan naar een trainer van je eigen club. Elke vereniging heeft een vertrouwenspersoon die jou probeert te helpen bij problemen die met de vereniging of de talentgroep te maken hebben.

De volledige gedragscode volgt.